تبلیغات
شهید حسادت

شهید حسادت
بحثی پیرامون علل شهادت اولین شهید حسادت و یکی از مظلومان بزرگ تاریخ رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (ص)
نویسندگان

21 ـ أبوسفیان نیز أبوبكر را به أبوفصیل (251) توصیف كرد و این كلمه دلالت مى كند برآن كه وى فاقد هرگونه فضیلت عالى همچون همراهى و مصاحبت با نبىّ أكرم صلّى الله علیه و آله در غار و هجرت مى باشد (252) .

أبوسفیان درباره خلافت أبوبكر مى گوید : « چه شده است كه امر خلافت در دست كم ارزش ترین قریش و ذلیل ترین آنان قرار گرفته (253) » و چنانچه أبوبكر رفیق و همراه نبىّ مكرّم صلّى الله علیه و آله در غار بود ، و آیه اى از قرآن در شأن وى نازل شده بود ، عمر و أبوسفیان چنین سخن حسّاس و خطیرى درباره اش بر زبان جارى نمى كردند .

22 ـ هنگامى كه أبوبكر و عمر ، فاطمه سلام الله علیها را خواستگارى كردند ، رسول خدا صلّى الله علیه و آله به آن دو پاسخ رد داد ، و هنگامى كه امام على علیه السّلام از وى خواستگارى نمود ، رسول خدا صلّى الله علیه و آله موافقت نمود ، و در حالى كه به أبوبكر و عمر گوشه و كنایه مى زد فرمود : تو دجّال نمى باشى (254) .

و چنانچه أبوبكر در غار و هجرت ، مصاحب و همراه پیامبر صلّى الله علیه و آله بود ، درباره اش این جمله را نمى فرمود . آیا چنین نیست ؟

و معقول نیست كه سیّد رسولان صلّى الله علیه و آله در آن زمان سخت و حسّاس همراه شخصى به غار برود و پس از آن درباره اش چنین بگوید كه او دجّال است ، و اصلا ممكن نیست در آن هجرت مخاطره آمیز با چنین دجّالى مصاحبت و همراهى داشته باشد .

23 ـ و در زمان امام جعفر صادق علیه السّلام علماء به هجرت واقعى رسول خدا صلّى الله علیه و آله فقط با راهنماى خود عبدالله بن أریقط بن بكر آگاه بودند ، و مصاحبت أبوبكر را با وى در غار و هجرت انكار مى كردند .

ابن حجر مى گوید : از حافظ نقل شده است كه نظّام و بشر بن خالد گفتند : به محمّد یعنى أبوجعفر رافضى كه به شیطان طاق شهرت دارد گفتیم : آیا حیا نمى كنى كه مى گوئى خداوند در قرآن این آیه را نفرموده است :

ثانِىَ اثْنَیْنِ إذْ هُما فِى الْغارِ إذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنَّ اللهَ مَعَنا(255)

مى گوید : مدّت طویلى خندید تا ما خجالت كشیدیم و ما تبدیل به كسانى شدیم كه این سخن را گفته اند .

و مى گویند نام وى محمّد بن على بن نعمان و كنیه او أبوجعفر مى باشد (256) .

و ظاهر مطلب آن است كه عالم طاق مشهور ، مصاحبت أبوبكر با رسول خدا صلّى الله علیه و آله را در غار و هجرت انكار مى نمود ، لذا سیاست مردان حزب قریش با متّهم كردن وى به انكار آیه غار به او پاسخ مى دادند ، و در آن زمان این عادت معروف آنان بود .

و بسیارى از حكومتها دشمنان خود را به كفر محكوم مى كردند ، و با تهمت هاى مختلف آنان را مى كشتند ، در حالى كه آنان از چنین تهمتهائى پاك و مبّرا بودند ، همانطورى كه برادران یوسف گرگ را متّهم به ریختن خون برادر خود یوسف نمودند .

و ابن حجر از آنجائى كه بخوبى مى دانست رسول خدا صلّى الله علیه و آله مصاحب أبوبكر در غار و هجرت نبود ، از توضیح بیشتر مطلب واهمه نمود .

« توضیحى درباره زندگى محمّد بن على بن نعمان مؤمن طاق ـ قرن دوّم هجرى » .

او محمّد بن علىّ بن نعمان بن أبى طریقه بجلى كوفى أحول صیرفى مى باشد . كنیه او أبوجعفر بود و چون دكّانى در طاق المحامل كوفه داشت ، ملقّب به مؤمن طاق شد ، او مردى ثقه و متكلّمى حاذق بود ، و داراى چند كتاب مى باشد .

شیخ طوسى و نجاشى و سایر بزرگان وى را توثیق كرده اند .

از اصحاب امام جعفر صادق و امام موسى كاظم علیهما السّلام بود و امام صادق علیه السّلام وى را در علم كلام بر دیگران ترجیح مى داد .

امام صادق علیه السّلام فرمود : زراره و برید بن معاویه و محمّد بن مسلم و احول زنده یا مرده باشند برایم محبوب ترین مردم هستند .

او از یاران با وفاى امام صادق علیه السّلام بود (257) و مناظره هائى با أبوحنیفه دارد ، كه در آن وى را مغلوب مى نمود .

تهمت هاى شرم آور بسیارى به مؤمن طاق و زرارة بن اعین و دیگر اصحاب وارد كرده اند (258) و مخالفان اهل بیت علیهم السّلام نام وى را شیطان طاق گذاشتند .

و كتاب الإمامة ، كتاب المعرفة ، كتاب الرّد على المعتزلة ، كتاب الجمل ، كتاب اثبات الوصیّة ، كتاب ، إفعل و لاتفعل (259) كتاب الإحتجاج فى امامة أمیرالمؤمنین علیه السّلام ، كتاب كلام وى بر علیه خوارج ، كتاب مجالس مع أبى حنیفه ، و كتاب الرّجعة ، از تألیفات وى مى باشد .

و درباره او گفته شده است كه : كان عبقریّاً و مناظراً لایشقّ له غبار (260) ، یعنى او دانشمند و مناظره كننده بى نظیرى بود كه بدون بودن هیچ ابهامى سخن مى گفت ، و در سال 199 هجرى به رحمت خدا متّصل گردید (261) .

24 ـ و یحیى بن معین (262) درباره روایتى كه از طریق انس ابن مالك راجع به حاضر بودن أبوبكر در غار نقل شده تشكیك كرده است .

حسن بن قاسم بن دحیم دمشقى از محمّد بن سلیمان منقرى نقل مى كند كه : یحیى بن معین به بصره آمد و احادیث أبوسلمه را مى نوشت . پس گفت : اى اباسلمه مى خواهم برایت مطلبى را بگویم امیدوارم در غضب نشوى .

أبوسلمه گفت : بگو !

یحیى گفت : حدیث همام بن ثابت از انس بن مالك از أبوبكر كه همان حدیث غار مى باشد ، كسى از اصحاب تو روایت نكرده است ، و فقط عفّان و حبّان آن را روایت كرده اند ، و آن را در كتاب تو نیافتم ، و فقط آن را بر روى جلد كتاب دیدم (263) .

أبوسلمه گفت : تو چه مى گوئى ؟

یحیى گفت : آیا قسم مى خورى این حدیث را از همام شنیده اى ؟

أبوسلمه گفت : مى گوئى بیست هزار حدیث از من نوشته اى ، اگر در این احادیث به نظرت صادق هستم ، سزاوار نیست در حدیثى مرا تكذیب نمائى ، و اگر به نظرت دروغ مى گویم ، سزاوار نیست مرا تصدیق نمائى ، و نباید مطلبى از من بنویسى تا مرا با آن بدنام كنى .

برّه دختر أبى عاصم ، سه بار طلاق داده شود ، اگر حدیث را از همان نشنیده باشم ، بخدا سوگند هرگز دیگر با تو سخن نمى گویم (264) .

25 ـ حدیث غار را عبّاس بن الفضل أزرق از ثابت از أنس نقل نمود یحیى بن معین درباره وى گفت : او دروغگوى خبیثى مى باشد (265) .

26 ـ علماء و توثیق شدگان و حاكمان از تابعین كه در شرق و غرب جهان پراكنده شدند ، به عدم مصاحبت و همراه نبودن أبوبكر با رسول خدا صلّى الله علیه و آله در غار و هجرت آگاه بودند ، و محمّد بن المهدى مؤسّس دولت فاطمیّون از جمله همین افراد بود ، و به شدّت حضور أبوبكر را در غار و هجرت وى را با رسول خدا صلّى الله علیه و آله تكذیب مى نمود (266) .

محمّد بن المهدى ، مردى از نسل رسول خدا صلّى الله علیه و آله و از علماى شرافتمندى بود كه در كوفه به تحصیل علوم پرداخت ، و آنگاه از كوفه به شمال آفریقا هجرت نمود ، و در آنجا به لطف الهى موفّق به تأسیس قوى ترین دولت اسلامى در آفریقا شد ، پس از آن با تسلّط بر شبه جزیرة العرب و شام و مصر عظمت دولت او بیشتر گردید ، و پاى تخت دولت وى قاهره بود .


[251] ـ یعنى پدر گوساله .

[252] ـ تاریخ طبرى 449 ج 2 .

[253] ـ تاریخ الخلفاء ، سیوطى 66 .

[254] ـ مجمع الزّوائد 204 ج 9 ، طبقات ابن سعد 12 ج 8 ، ألإصابة 374 ج 1 .

[255] ـ سوره توبه ، آیه 40

[256] ـ لسان المیزان ، ابن حجر ، 108 ج 5 ، مؤسّسة الأعلمى ـ بیروت ـ چاپ دوّم .

[257] ـ رجال طوسى 302 و 359 ، ألفهرس 131 ، ألخلاف ، شیخ طوسى 180 ج 1 ، منتهى المطلب ، علاّمه حلّى 143 ج 1 ، رجال النّجاشى 325 ، وسائل الشّیعه ، عاملى 480 ج 30 ، رجال الخوئى 36 ج 17 ، بحار الأنوار 10 ج 23 ، نهج السعاده ، محمودى 128 ج 8 ، سیر أعلام النّبلاء 553 ج 10 ، ألكنى و الألقاب 438 ج 2 .

[258] ـ تفسیر أبى حمزه ثمالى ، 92 .

[259] ـ ألفهرس ، شیخ طوسى ، 207 ، معالم العلماء ، ابن شهر آشوب ، 130 .

[260] ـ كتاب ألإمام الصّادق ، عبد الحلیم الجندى المصرى 220 .

[261] ـ ألذّریعة ، 336 و 261 ج 2 ، فرق الشّیعه 78 ، اتقان المقال 126 ، شرح مشیخة الفقیة 14 ، رجال انصارى 173 ، ألمقالات و الفرق 88 ، 227 ، رجال ابن داود 180 ، معالم العلماء 95 ، رجال حلّى 138 ، معجم الثّفات 113 تا 137 ، نقد الرّجال 324 ، 385 ، 406 ، جامع الرّواة ،158 ج 2 ، 208 ، 372 ، 438 ج 2 ، هدایه المحدّثین 143 ، 246 ، 275 ، 310 ، رجال كشّى 185 ، المناقب ، 281 ج 4 ، الإختصاص 204 ج 8 ، وسائل الشّیعة 337 ج 20 ، ألخصال 387 ـ 548 ، روضه المتقین 445 ج 14 ، ایضاح الإشتباة 71 ، ألتّحریر الطاووسى 239 ، ألملل و النّحل 186 ج 1 ، ألوافى بالوفیات 104 ج 4 ، ألموسوعة العربیّة المسیرة 1106 ، ألأنساب 346 ، معجم المؤلّفین 69 ج 11 ، ألقاموس المحیط 260 ج 3 ، الأعلام 271 ج 6 ، ألّلباب 225 ج 2 ، لسان المیزان 300 و 406 ج 5 ، هدیّة العارفین 8 ج 2 ، خطط المقریزى 348 و 353 ج 2 ، مقالات الأشعرى 107 ج 1 .

[262] ـ از علماى قرن سوّم هجرى ، یا از علماى قرون أوّلیّه .

[263] ـ یعنى آن را در پشت كتاب به دروغ نوشته است .

[264] ـ تهذیب الكمال المزّى 26 ج 29 به تحقیق دكتر بشّار عوّاد معروف ، چاپ أوّل ، نشر مؤسّسة الرّساله ـ بیروت ، سیر أعلام النّبلاء ذهبى 362 ج 10 چاپ نهم ، مؤسّسة الرّساله ، بیروت .

[265] ـ تاریخ بغداد ، 133 ج 12 .

[266] ـ سیر أعلام النّبلاء 151 ج 5 مؤسّسة الرّساله بیروت .
[ شنبه 2 اردیبهشت 1391 ] [ 07:00 ق.ظ ] [ سینا علی نسب ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


این وبلاگ گامی است کوچک در جهت روشنگری روشها و دفعات و نتیجه سوء قصدهایی که برای پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد (ص) بوسیله خلفای راشد و برخی نزدیکان ایشان که از دشمنان واقعی و ماری در آستین بودند بوقوع پیوسته است

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
ابزارهای مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب